Melita Couta

The Wanderer / Journeys

Strand Sint-André Oostduinkerke, Einde Gillis Scottlaan / NAVIGO, Pastoor Schmitzstraat 5
Koksijde-Oostduinkerke 


Een faun met een gouden hoorn staart wezenloos naar de zee met geheven hoofd en open mond. De faun, een oud-Grieks mythologisch figuur, verbindt zich met de locatie aan het strand van Koksijde door overeenkomsten met oude gebruiken en het bijgeloof van de vissers. Hij staart naar de oneindige zee, symbool voor het eeuwige verwijlen, het verlangen. Met zijn open mond blaast hij mee met de wind en drinkt hij de regen.
In haar Journeys zoekt de kunstenares verbanden en verschillen tussen mensen en plaatsen op, met als resultaat een kaart mét bewoners. Kaarten zijn voor haar niet alleen de weergave van landschapselementen, maar kunnen evengoed structuren weergeven van een geheel ander soort. Hiervoor gebruikt ze zowel archiefmateriaal van het Visserijmuseum als eigen familiefoto’s. Zo creëert ze met collages van oude foto's en landkaarten een nieuw universum, dat haar eigen Cypriotische achtergrond verweeft met de rijke geschiedenis van de vissersfamilies van Koksijde.