Nedko Solakov

The Mumbling House

Villa Hurlebise, Albert I-Laan 110
Nieuwpoort 


In de prachtige Villa Hurlebise in art-nouveaustijl heeft Nedko Solakov tussen het verlaten en vergeten interieur kleine tekeningen en ironische kritieken op maatschappij en kunstwereld aangebracht. Hij gebruikt gelaagde verhalen en summiere, ontwapenende tekeningen en teksten. Zijn kritiek wordt op een zacht humoristische wijze aan de man gebracht. Hierdoor raken we ervan bewust dat niet alles als zwart-wit moet gezien worden.Een van zijn meest gebruikte methodes is de personificatie. Als de fantasie buitengesloten wordt uit de kunst, vindt die wel haar weg naar het alledaagse leven.